OUR SERVICES

In a nutshell: We provide our clients with quality leads to help them succeed. Whether it’s B2C, B2B, telemarketing or email marketing. We’ll help you out. Let us know what you need. We can provide both freshly registered co-reg/co-spons leads and telemarketing lists. 
Our leads are verified to ensure the highest level of quality.
Consumer Co-reg/Co-spons leads: Fresh leads generated with the help of specific question get you an opportunity to get in contact with individuals who have shown an interest or need in your specific service or product. 
 We can also target the lead collection so that only your target groups will be included.
Co-reg/Co-spons leads can be used for telemarketing, email list building or postal marketing.
 Do you work with sales within electricity, cellphone subscriptions, charity, loans/credits, heath products or something else? We can help you generate leads interested in your products.
 Consumer leads: When you are in need of larger volumes of leads and your service or product generally works well for certain demographic groups.  All leads will be quality checked and run through the ”do not call me” register (Nix, Robinson, Reservasjonsregisteret etc) that is applicable for your region.
 Consumer leads can be used for telemarketing purposes or postal marketing.
 B2B leads: Do you market your services to companies? Whether you need segmentation of the size of the company, number of employees, turnover, industry or something else, we can help you. Contact us for a discussion around your needs.
Hållbar ekonomi inom försäljning
active-leads-portfolj-produkter

KONTAKTREGISTER

Första steget i all form av försäljning är att veta vem man ska kontakta, kontaktuppgifterna till kunden. Fundamentet i Active Leads verksamhet är vår högkvalitativa databas med kontakter inom B2C & B2B. Vi kan därmed hjälpa företag uppgradera sina existerande listor eller ta fram helt nya underlag.

active-leads-trygghet-garanti

DIN GARANTI

Att känna sig trygg i sin försäljning och produkten man säljer är fundamentalt viktigt för en lyckad försäljningsprocess. Därför är vi på Active Leads väldigt stolta över att alltid garantera våra kunder rätt underlag och rätt målgrupp.

Active Leads hjälper till med koncept och idé utveckling för ditt företags försäljning.

IDÉUTVECKLING

Varje kund är unik, de medför att varje lösning måste vara unik. Vi jobbar därför alltid utifrån våra kunder och deras kunders unika behov. Vi formar och utvecklar vår produkt för att på bästa möjliga vis passa er och ert bolags unika behov.